December 20 2013
Chen Zhou, Chen Jie, Jiang Pengyi, Li Shurui, Liu Xinyi, Li Jingxiong, Tang Dixin, Yu Honglei, 'Another Light', Artshare, Curated by Roberto Ceresia
Date: Dec 20 th, 2013 - Jan 31th, 2014
 
© 2018 AIKE, Shanghai All rights reserved.
http://aike-gallery.com